екип

Д-р Валтер Клепетко, д.м.

Професор по торакална хирургия
Директор и ръководител на хирургията

Проф. Клепетко е водещ международно признат торакален хирург. Той е професор и ръководител на Торакална хирургия в Медицинския университет във Виена, с отлична репутация и уникален опит в хирургията на сложни торакални заболявания.

Бил е президент на Европейската асоциация по кардиоторакална хирургия (EACTS) и европейски представител в Съвета на американската асоциация на торакалните хирурзи (AATS). Научните му разработки обхващат повече от 700 оригинални публикации.

Биография
Публикации в PubMed


Д-р Кристоф Циелински, д.м.

Професор по медицинска онкология

Проф. Циелински е един от водещите международно признати онколози. Той е професор по клинична имунология и медицинска онкология в Медицинския университет във Виена и в момента e директор на Онкологичния център на Виена.

Той е президент на Централноевропейската обединена онкологична група, член на съвета на Европейското дружество по медицинска онкология и главен редактор на онлайн журнала на Европейското общество по медицинска онкология „ESMO Open – Cancer Horizons“ (Открито с ЕОМО – хоризонти в онкологията). Научната му дейност обхваща повече от 600 публикации в журнали с рецензии от колеги.


Биография
Публикации в PubMed


Д-р Волфганг Й. Кьостлер, д.м.

Професор по медицинска онкология

Проф. Кьостлер завършва обучението си  като лекар в Медицинския университет във Виена, Австрия. Защитава докторантура в научния институт Вайцман в Израел.

Сертифициран специалист по вътрешна медицина от 2004 г., доцент по медицина от 2005 г. и сертифициран специалист по хематология/онкология от 2007 г. Съпредседател е на катедрата по торакална медицинска онкология към факултета по онкология на Медицинския университет във Виена. Специалист е по солидни тумори, включително белодробен рак. Научните му интереси включват молекулярно прицелни терапии, имуноонкология и тумори при млади хора.


Д-р Филип Пелошек, д.м.

Доцент по рентгенология

Доц. Пелошек следва в Медицинския университет във Виена, Австрия. От 2002 г. е сертифициран рентгенолог, придобива преподавателска квалификация след докторантура през 2004 г.

Научно-изследователската му дейност се фокусира върху прилагането на изкуствен интелект в торакалната и онкологичната рентгенология, както и върху хибридното изобразяване. От 2012 г. той участва в планирането и изграждането на Центъра по рентгенология (www.radiology-center.com) във Виенската частна клиника. В този институт той предлага пълния спектър от услуги по диагностична рентгенология и нуклеарна медицина за пациенти с торакални злокачествени заболявания.


Д-р Андреас Бахер, д.м.

Доцент по анестезиология

Доц. Бахер завършва медицина през 1991 г. в Медицинския университет във Виена, Австрия. Обучавал се е в Катедрата по анестезиология и общо интензивно лечение на Медицинския университет във Виена. В периода от 1996 до 1997 г. провежда усилена изследователска дейност в Галвестън, САЩ, в Медицинския клон на Университета в Тексас, изучвайки главно неврологичната функция и предотвратяването на неврологично увреждане след исхемия и травма на главата. Оттогава научните му интереси са фокусирани върху кардиопулмоналните проблеми на интензивното лечение.

Понастоящем той изпълнява длъжността вицепредседател на Катедрата по обща анестезия и интензивно лечение на Медицинския университет във Виена.


Д-р Герхард Декан, д.м.

Доцент по патология

Доц. Декан заема длъжността доцент по патология към Клиничния институт по патология на Медицинския университет във Виена/AKH Виена, с главен фокус върху белодробната патология.
От 1986 до 1991 г. е докторант по линия на фондацията Макс Кейд в Катедрата по клетъчна биология на Йейлския университет и на медицинския факултет на Калифорнийския университет в Сан Диего. През 1991 г. се присъединява към програмата за белодробна трансплантация във Виена като патолог и от тогава се занимава активно с белодробна патология.

От 1995 г. д-р Декан е ръководител на работната група по белодробна патология в Клиничния институт по патология на Медицинския университет във Виена. Повечето от изследователските му проучвания са проведени съвместно с Катедрата по торакална хирургия на Медицинския университет във Виена (MUW), като фокусът им е върху белодробна трансплантация и белодробни тумори.


Д-р Клаус Крен, д.м.

Професор по анестезиология

Проф. Крен следва в Медицинския университет във Виена (MUW), по-късно специализира анестезиология и реанимация. Неговата изследователска работа се фокусира върху сепсис и дихателна недостатъчност. Той е професор по анестезиология и реанимация в MUW и ръководител на едно от неговите отделения за интензивно лечение.

Публикувал е повече от 100 оригинални статии и глави от книги.


Д-р Алиреза Хода,

Доктор на науките и Доцент по хирургия

Д-р Хода завършва медицина в Медицинския университет Виена през 2006 г. и се хабилитира като Доктор на науките в транслационните изследвания на ракови заболявания през 2017 г. в същия университет.

Той е специалист по гръдна хирургия и интервенционална бронхоскопия в Отделението по гръдна хирургия на Катедрата по хирургия, Медицински университет Виена. От 2008 г. фокусира своите клинични и изследователски дейности върху торакалната онкология с акцент върху злокачествен плеврален мезотелиом и рак на белия дроб. Той е директор на отдела за гръдни злокачествени заболявания на Австрийското дружество за Оперативна онкология. Неговият клиничен интерес са минимално инвазивната торакална хирургия (анатомични резекции VATS) и диагностика,стадиране на рак в гръдния кош чрез ендоскопия (включително EBUS).