Vienna International Center
for Thoracic Oncology


Начално лечение (първа линия терапия) за всички видове гръдни злокачествени заболявания. Бърз и директен достъп до всички диагностични и терапевтични средства на най-високо качествено ниво. 

Кои сме ние

VICTO е сформиран от група реномирани хирурзи, онколози и рентгенолози, които са си поставили за цел да предоставят всички необходими услуги, свързани с лечението на торакални злокачествени заболявания на най-високо технологично ниво.