VICTO предлага всички необходими услуги за диагностика, лечение и осигуряване на психологическа подкрепа на пациенти със злокачествено торакално заболяване.

Диагностика

Всички видове бронхоскопски изследвания и пълна хистопатологична и молекулярно-генетична оценка.

Най-модерните образни изследвания, включващи:

ПЕТ/КТ (PET/CT), МРТ (MRI), ултразвук, ангиография

Лечение

Хирургия

VICTO предлага пълния спектър хирургически интервенции - от минимално инвазивна до максимално радикална хирургия.

 • Видеоасистирана торакална хирургия
 • Унипортална хирургия
 • Щадяща мускулите миниторакотомия
 • Циркулярни резекции на трахеята
 • Комплексни резекции
 • Резекции на гръдната стена

Медицинска онкология

VICTO предлага всички видове терапия в медицинската онкология,  включително и най-новите.

 • Персонализирана медицина
 • Прицелна терапия
 • Имунотерапия
 • Химиотерапия
 • Различни видове комбинирани терапии


В зависимост от конкретния случай предлагаме на пациентите участие във водещи проучвания, както и индивидуализирани форми на лечение.

Грижи и комфорт 

Ние се грижим за пациентите си с всеотдайност и ентусиазъм.

Осигуряваме психологическа подкрепа на пациентите със злокачествено заболяване, препоръчваме диетичен режим и даваме насоки за физиотерапия.

VICTO действа в рамките на Онкологичния център на Виенската частна клиникa (WPK) и предлага комфортно настаняване в нея.