Vienna International Center
for Thoracic Oncology


Најнапредна терапија за сите малигноми на градниот кош и торакалните органи. Брз и директен пристап, со највисоко ниво на квалитет, до сите дијагностички и терапевтски модалитети .

Кои сме ние

VICTO се состои од група на реномирани хирурзи, онколози и радиолози кои имаат за цел да ги обезбедат сите потребни услуги поврзани со третманот на торакалните малигнитети на користејќи ја врвната медицинска пракса.