VICTO ги нуди сите потребни услуги за дијагностицирање, лекување и поддршка на пациентите со торакални малигни болести.

Дијагноза

Сите видови на бронхоскопски испитувања и целосна хистопатолошка и молекуларно-генетска евалуација.

Најсовремени радиолошки методи за дијагностика како што се:

PET / Компјутеризирана томографија, магнетна резонанца, ултразвук, ангиографија.

Третман

Хирургија

VICTO нуди целосен спектар на хируршки интервенции, од минимална инвазивна до максимална радикална хирургија.

 • Видео асистирана торакална хирургија (VATS)
 • Унипортална хирургија
 • Миниторахотомија со зачувување на мускулите
 • Ракавести ресекции (Sleeve resections)
 • Сложени ресекции
 • Ресекции на торакалниот ѕид

Медикална онкологија

VICTO нуди целосни и најнови современи медицински онколошки третмани.

 • Персонализирана медицина
 • Таргетирана терапија
 • Имунотерапија
 • Хемотерапија
 • Различни видови комбинации на терапии


Според индивидуалната состојба, на пациентите им се нуди учество во најновите клинички студии, како и индивидуализирани форми на лекување.

Грижа и удобност

Ние се грижиме за нашите пациенти со емпатија и ентузијазам.

Ние нудиме упатства за живеење со малигна болест, вклучувајќи и совети за исхраната и физиотерапевтски инструкции.

VICTO дел од Центарот за рак на WPK и нуди врвен квалитет на сместување на Vienna Private Clinic.