Хирургия

VICTO предлага пълния спектър хирургически интервенции - от минимално инвазивна до максимално радикална хирургия.

Медицинска онкология

VICTO предлага всички видове терапия в медицинската онкология,  включително и най-новите.


В зависимост от конкретния случай предлагаме на пациентите участие във водещи проучвания, както и индивидуализирани форми на лечение.