Хирургија

VICTO нуди целосен спектар на хируршки интервенции, од минимална инвазивна до максимална радикална хирургија.

Медикална онкологија

VICTO нуди целосни и најнови современи медицински онколошки третмани.


Според индивидуалната состојба, на пациентите им се нуди учество во најновите клинички студии, како и индивидуализирани форми на лекување.